TTIP zou reeds in 2016 kunnen aankloppen onder een andere naam : CETA
TTIP zou reeds in 2016 kunnen aankloppen onder een andere naam : CETA

De onderhandelingen over TTIP hebben de eindmeet nog bijlange niet bereikt, maar de meest antidemocratische bepalingen zouden al heel snel werkelijkheid kunnen worden, via een ander trans-Atlantisch verdrag dat CETA heet en dat mogelijk in oktober van dit jaar wordt ondertekend. 

En savoir plus